گروه بازسازی ساختمان شاددل

ساخت سرويس بهداشتي در محوطه توسط گروه بازسازی ساختمان شاددل

بازسازی ساختمان
تصوير كه مشاهده ميفرماييد مربوط به ساخت دو چشمه سرويس بهداشتي در محوطه براي يكي از ارگانهاي دولتي در تهران ميباشد ساخت و بازسازي سرويس بهداشتي قديمي به گروه بازسازی ساختمان شاددل سفارش داده شد و با توجه به كمبود فضا در داخل واحد ها چند چشمه توالت ايراني در محوطه حياط با تيغه ١٠سانتي اجر بنا گرديد و سپس لوله كشي تاسيسات و نصب كاشي و سراميك و قرار دادن سنگ توالت و ابندي نمودن ان
امروزه در اكثر خانه هاي جديد كمتر شاهد ساخت سرويس بهداشتي در محوطه هستيم ولي ميتوان با كمترين هزينه در گوشه اي از محوطه حياط و مشاعات ساختمان يك سرويس بهداشتي ساده و شيك  ساخت  

گروه بازسازی ساختمان و بازسازي اپارتمان شاددل  www.bazsazii.com

بازسازي اپارتمان|نوسازي خانه قديمي|تعميرات خانه | تغيردكوراپارتمان| Www.BAZSAZIII.ir|اكيپ بنايي و تعميرات ساختمان | 22337133شاددل|

 

گالری سرویس بهداشتی

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی ، تبدیل توالت فرنگی به ایرانی ، حفر چاه آب ، حفر چاه فاضلاب ، نمونه از کارهای انحام شده میباشد
بازسازی ساختمان
 
بازسازی ساختمان
 
بازسازی ساختمان