گروه بازسازی ساختمان شاددل

سقف کاذب 60در60برای مسجد جامع بلوار مرزداران تهران شهریور 94

بازسازی ساختمان

سقف کاذب 60در60برای مسجد جامع بلوار مرزداران تهران توسط گروه بازسازی ساختمان شاددل شهریور 94