گروه بازسازی ساختمان شاددل

تخریب و بازسازی ساختمان

تخریب و بازسازی ساختمان (1)

چهارشنبه, 27 آبان 1394 ساعت 05:29

بازسازی ساختمان و انواع آن

نوشته شده توسط

 بازسازی ساختمان و انواع آن

1 - بازسازی ساختمان به صورت آرکنولوژیک یا مرمت علمی :

در این نوع بازسازی ساختمان تمام موارد و مراحل بازسازی ساختمان به صورت علمی و با مطالعه دقیق انجام می شود.

مراحلی که در این نوع از بازسازی ساختمان رعایت می شود شامل:

    مقاوم کردن و محکم کردن ساختمان در بازسازی ساختمان
    سوار کردن المنهای جدا شده از ساختمان
    حفاری برای تقویت پی ساختمان در بازسازی ساختمان
    نوسازی سنگ های نما ساختمان و سفت کاری بخش های ترک خورده